Mis on vähigenoomi analüüs?

Selle analüüsi käigus uuritakse Teie kasvaja DNA-d. Tervete rakkude DNA võrdlemine kasvajarakkude DNA-ga võib aidata üles leida muutused, mis on tinginud kasvaja tekke.

Mille poolest erinevad vähi korral kasutatavad geneetilised testid üksteisest?

Ühe markeriga (Single Marker) testid Ühe markeri testid määravad teatud vähitüübiga seotud muutusi ühes geenis või ühes valgus.
Mutatsiooni tihedate piirkondade (nn Hotspot) testid Need testid määravad muutusi mitmetes vähi tekkega seotud geenides. Antud testidega saab määrata sagedamini esinevaid muutusi. Testid ei pruugi tuvastada harvemini esinevaid mutatsioone ega ka muutusi, mida siiani ei ole vähitekkega seostatud.
Kompleksne genoomi analüüs (Comprehensive Genomic Profiling) Kompleksne genoomi analüüs võimaldab ühest koeproovist määrata kõikides vähiga seotud geenides kõiki geneetiliste muutuste tüüpe.

 

Mis kasu on komplekssest genoomi analüüsist?

Kuna eksisteerib sadu erinevaid vähiga seotud geene ning igas geenis võib olla väga palju erinevaid muutusi, siis muudavad geenimuutuste tüüp, arv ning kombinatsioon iga inimese vähi ainulaadseks.

Analüüs suudab tuvastada tänaseks teadaolevaid vähi tekkega seotud geneetilisi muutusi.

Analüüsi tulemused võivad aidata hinnata, kas konkreetse vähi geneetilise tüübi korral saab kasutada sihtmärkravi ning milline ravimeetod võiks anda parima võimaliku tulemuse.

Vähi genoomi analüüsi tegemine

Vähi genoomi analüüsi tegemine

On olukordi, mil DNA’d ei saa analüüsida. Sellisel juhul saab selgitusi meditsiinipersonalilt.

Vähi genoomi analüüsi tulemused

Analüüsi tulemused väljastatakse raporti vormis, mis sisaldab infot kasvajarakkudest leitud DNA muutuste kohta. Vähi genoomi analüüsi test ei anna infot, kas leitud muutused on pärilikud,st sellised, mille võite olla pärinud oma vanematelt.

Tulemusi selgitab raviarst.

Oluline on mõista, et kuigi analüüs annab väärtuslikku infot, et aidata informeeritud raviotsuse tegemisel, ei saa garanteerida, et mis tahes soovituslik ravi tegelikult ka toimib. See tuleneb sellest, et vähi puhul on tegemist kompleksse haigusega, mille põhjuseks on mitmed faktorid, ning ravivastus erinevatel inimestel varieerub.