Print

Kirurgia on varajases neeruvähi staadiumis esmavalikuks.

Medikamentoosne ravi
Kaugelearenenud ehk metastaatilise neeruvähi ravis teostatakse lisaks kirurgiale ka medikamentoosset ravi. Metastaatilise vähi ravi põhiline eesmärk on elupäevade pikendamine säilitades samaaegselt võimalikult hea elukvaliteet – viimastel aastatel on see ka lõpuks võimalikuks saanud tänu uutele ravimitele.

Kiiritusravi
Kiiritusravi ei oma neeruvähi ravis erilist tähtsust, kuna neeruvähi rakud pole kiiritusele vastuvõtlikud, küll aga hävitab kiirgus tervet neerukude.

Mõningatel juhtudel kasutatakse kiiritust toetava ravina metastaatilise neeruvähi korral, selleks et vähendada siiretest tekkivat valu (nt. luumetastaasid) või muid vaevuseid.

Keemiaravi
Neeruvähi ravimisel ei ole keemiaravi tõhus ning seetõttu seda ei kasutata.

Neeruvähi kirurgiline ravi

Neeruvähi raviks tehtavat operatsiooni nimetatakse nefrektoomiaks. Olenevalt kasvaja suurusest, asukohast ja staadiumist võidakse otsustada eemaldada terve neer (radikaalne nefrektoomia) või eemaldatakse ainult tuumorist kahjustatud osa (osaline nefrektoomia).

Radikaalne nefrektoomia tähendab kogu neeru eemaldamist. On olemas kahte tüüpi radikaalset nefrektoomiat:

  • Tavaline e. avatud lõikus – alaseljale tehakse u. 10 cm pikkune sisselõige ning selle kaudu eemaldatakse neer.
  • Laparoskoopiline radikaalne nefrektoomia – väikeste sisselõigete kaudu eemaldadakse neer osade kaupa. Nende sisselõigete kaudu sisestatakse laparoskoop (miniatuurne kaamera, mis võimaldab kirurgil operatsiooni monitorilt näha) ning kirurgilised instrumendid. Laparoskoopilisest radikaalsest nefrektoomiast taastumise aeg on märkimisväärselt lühem ning ka verekaotus on väiksem kui avatud kirurgia korral.

Osalist nefrektoomiat on võimalik teostada samuti nii avatud kui ka laparoskoopilisel meetodil. Osalist nefrektoomiat teostatakse tavaliselt vaid siis kui kasvaja läbimõõt on alla 4cm ning kasvaja asukoht võimaldab operatsiooni läbi viia.

Ablatsioontehnikad on üheks uueks võimaluseks minimaalselt invasiivseks kirurgiaks neeruvähi ravis. Nende tehnikate puhul kasutatakse kasvajakolde „külmutamist“ või „kuumutamist“ ning neeru ei eemaldata.

  • Krüoablatsioon – külmutab kasvajakollet -150 C juures pika peene sondi abil, mis on tuumorisse sisestatud. Peale protseduuri on vajalik pidev jälgimine kindlustamaks, et kogu kasvajamass sai protseduuri käigus hävitatud. Krüoablatsioon sobib väikese kasvajaga patsientidele ning nendele, kelle jaoks operatsioon on liiga ohtlik.
  • Radiosageduslik ablatsioon (nn. termoablatsioon)– on krüoablatsiooniga sarnane protseduur, ent tuumori hävitamisel kasutatakse külma asemel kuuma. RSA on samuti näidanud häid tulemusi sobilikel patsientidel.

Neeruvähi medikamentoosne ravi

Immuunravi

Kuna keemiaravi ei ole neeruvähi ravis tõhus, siis on püütud leida teisi alternatiive. Immuunravi võimendab organismiomast kaitsesüsteemi, et hävitada kasvajarakke. Tänini on see olnud esimene valik neeruvähi ravis.

Immuunravis on kasutusel tsütokiinid – valgud, mis aktiveerivad immuunsüsteemi. Väikesel hulgal patsientidest suudab immuunravi vähendada kasvaja suurust poole võrra.

Sagedaseimad kõrvaltoimed immuunraviga on gripilaadsed sümptomid ja väsimus.

 

Bioloogiline ravi

Bioloogilises ehk sihtmärgistatud ravis kasutatakse aineid, mis suudavad üles leida ja rünnata kasvajarakke ilma terveid rakke kahjustamata.

Neeru kasvajad on väga veresoonterikkad e. vaskulaarsed ning nad on sõltuvuses angiogeneesist – protsessist, mille abil loob kasvaja oma veresoonte võrgustiku. Angiogenees võimaldab tuumoril kasvada ja areneda. Kasvajalised veresooned erinevad olulisel määral tavalistest veresoontest – seetõttu oligi võimalik luua uus ravimite rühm (antiangiogeensed ravimid), mis ründavad ja hävitavad ainult kasvaja veresooni. Need ravimid takistavad tuumoris uute veresoonte teket – see omakorda põhjustab kasvaja arengu pidurdumise või ka taandarenemise.

Bioloogilise ravi omapära tõttu toimivad nad vaid kasvajas ning põhjustavad suhteliselt vähem kõrvaltoimeid võrreldes näiteks immuunraviga.

Biloloogilistel ravimitel on sarnane efektiivsus, ent kuna neil on erinevad ründepunktid siis erinevad ka kõrvaltoimed ja nende intensiivsus.

Sagedasemad kõrvaltoimed on: väsimus, kõhulahtisus, veritsused, hüpertensioon ja käe-jala sündroom. Kõrvaltoimete tekkimisel rääkige nendest kindlasti oma arstile.

Bioloogiline ravi on siiani kõige tõhusam avastus neeruvähi ravis ning viimaste aastate jooksul on tänu sellistele ravimitele neeruvähi patsientide ravi, elulemus ja elukvaliteet oluliselt paranenud.

 

Biloogilise ravi ja immuunravi kombinatsioon

Üks võimalikke raviviise on bioloogilisele ravile lisada ka immuunravi. Selline kombinatsioon käivitab võimalikult palju erinevaid kasvaja vastu võitlevaid mehhanisme ning pole vaja ka karta immuunravi halvasti talutavaid kõrvaltoimeid, kuna sellises kombinatsioonis on hea tulemuse saavutamiseks võimalik kasutada oluliselt väiksemaid annuseid.