Print

Pikaajalisteks kõrvaltoimeteks nimetatakse rinnavähiravist põhjustatud kõrvaltoimeid, mis jätkuvad või tekivad pärast vähiravi lõppu. Kõrvaltoimed võivad olla põhjustatud nii vähiravist kui vähihaigusest endast. Kõrvaltoimed võivad põhjustada vaevusi ja segada igapäevaelu. Iga inimene on ainulaadne ning reageerib rinnavähile ja selle ravile erinevalt. Teades, millised pikaaegsed kõrvaltoimed võivad vähiraviga kaasneda, on võimalik paremini valmistuda, nendega toime tulla või neid ravida.

Tutvuge ülevaatega rinnavähi ja selle ravi pikaajalistest kõrvaltoimetest, et neid mõista ja nendega toimetulek. Lae alla infoleht “Rinnavähi ravi pikaajalised kõrvaltoimed”, kus on välja toodud levinumad pikaajalised kõrvaltoimed ning nende tunnused ja sümptomid.

Ükskõik milliste muudatuste või sümptomite kogemisel rinnavähiravi ajal on soovitav rääkida nendest oma raviarstiga.