Print

MAKSA-RAKK KARTSINOOM on haigus, mille puhul maksakoes tekivad muutused, mille tagajärjel hakkavad paljunema vähirakud. Maksa-rakk kartsinoomi esineb meestel mõnevõrra sagedamini kui naistel.

2017. aasta vähiregistri andmetel oli Eestis kokku 51 maksavähi esmast haigusjuhtu, mis teeb 100 000 inimese kohta ca 4 juhtu.1

Hinnanguline vanuseliselt standardiseeritud maksarakk-kartsinoomi esinemissagedus 100 000 inimese kohta ja tekkeriskide proportsionaalne erinevus Euroopa lõikes2

Maksavahk esinemines sagedus

Viited:

1. Eesti Vähiregister, www.tai.ee
2. Llovet JM Nat Rev Dis Primers. 2021 Jan 21;7(1):6. doi: 10.1038/s41572-020-00240-3

Koostanud: dr. A.Mägi, arst-õppejõud onkoteraapia erialal, TÜK, Aprill, 2021
Kokkuvõte on koostatud ESMO ja NCCN 2021. aastal uuendatud ravijuhiste alusel.
ESMO (European Society For Medical Oncology)
https://www.esmo.org/guidelines/gastrointestinal-cancers/hepatocellular-carcinoma/eupdate-hepatocellular-carcinoma-treatment-recommendations
NCCN (National Comprehensive Cancer Network)
https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/hepatobiliary.pdf