Print

Ajukasvajate täpset põhjust ei tea keegi. Arstid oskavad harva seletada, miks ühel inimesel tekib ajukasvaja ja teistel mitte. Samas on selge, et ajukasvajad ei ole nakkuslikud. Keegi teine ei saa teid sellesse haigusesse „nakatada“.

Uuringud on näidanud, et inimestel, kellel on teatud riskitegurid, on suurem tõenäosus ajukasvaja tekkeks kui teistel. Riskitegur on ükskõik milline faktor, mis suurendab isiku võimalust teatud haiguse tekkeks.

Järgnevaid riskitegureid seostatakse suurenenud riskiga primaarse ajukasvaja tekkeks.

Meessugu. Üldiselt on ajukasvajad meestel sagedasemad kui naistel. Samas on meningioomid naistel sagedasemad.

Rass. Ajukasvajad on valgetel sagedasemad kui teistest rassidest inimestel.

Vanus. Enamik ajukasvajatest leitakse 70-aastastel või vanematel inimestel. Samas on ajukasvajad laste seas sageduselt teine vähk (leukeemia on kõige sagedasem vähk lapseeas.) ja noorematel kui 8-aastastel esineb ajukasvajaid sagedamini kui vanematel lastel.

Perekonnaanamnees. Inimestel, kelle pereliikmetel on esinenud glioome, võib selle haiguse kujunemine olla tõenäolisem.

Kokkupuude kiirituse või teatud kemikaalidega tööl.

  • Kiiritus. Tuumatööstuse töötajatel on ajukasvaja tekkimise risk suurem.
  • Formaldehüüd (formaliin). Patoloogidel ja balsameerijatel, kes oma töös kasutavad formaldehüüdi, on ajuvähi tekkimise risk suurenenud. Teadlased ei ole leidnud, et ajuvähi risk oleks suurenenud teistel töös formaldehüüdiga kokku puutuvatel töötajatel.
  • Vinüülkloriid. Töötajad, kes toodavad plastmassi, võivad olla eksponeeritud vinüülkloriidile. See kemikaal võib suurendada ajukasvajate riski.
  • Akrüülnitriil. Tekstiile ja plastmassi tootvad inimesed võivad olla eksponeeritud akrüülnitriilile. Selline ekspositsioon võib suurendada ajuvähi riski.

Teadlased on uurinud, kas mobiiltelefonid võiksid ajukasvajaid põhjustada. Senised uuringud ei ole leidnud suuremat ajukasvajate riski nendel, kes mobiiltelefone kasutavad.

Teadlased jätkavad ka uuringuid, kas peatraumad on ajukasvajate riskitegur. Seni ei ole need uuringud leidnud riski suurenemist inimestel, kellel on esinenud peavigastus.

Enamikul inimestest, kellel esinevad teadaolevad riskitegurid, ajukasvajat ei teki. Teisalt tekib ajukasvaja paljudel, kellel ei ole ühtegi nimetatud riskiteguritest. Inimesed, kes arvavad, et nad võivad olla ohustatud, peaksid oma murest arstiga rääkima.