Print

WHO klassifikatsioon eristab ligikaudu 145 hematoloogilist kasvajat kui iseseisvat haigust. Kõik vereloomekasvajad kuuluvad harva esinevate ja suurem osa neist omakorda üliharva esinevate kasvajate hulka.

Lümfoomid

Lümfoom on lümfisüsteemi vähk, mis saab alguse lümfirakkude ehk lümfotsüütide tootmises tekkivast veast.

Lümfisõlmede süsteemis (lümfisüsteemis) esineb kaks lümfoomi tüüpi

Loe lähemalt: lümfoomid

 

Leukeemia

Leukeemia moodustab kõikidest pahaloomulistest kasvajatest umbes 3%.Põhiliselt eristatakse nelja leukeemia vormi, millel on hulk alaliike: Äge müeloidne leukeemia (ÄML), Krooniline müeloidne leukeemia (KML), Äge lümfoblastne leukeemia (ÄLL), Krooniline lümfotsütaarne leukeemia (KLL). Lastel esineb ÄLL teistest vähivormidest sagedamini. Noorukieas diagnoositakse ÄML ja KML sagedamini kui ÄLL ja KLL. KLL on väga haruldane vanuses alla 40 eluaasta. ÄML ja ÄLL esinemissagedus suureneb märgatavalt vanuses üle 60 aasta, samuti tõuseb vanusega risk haigestuda KLL-i.

Loe lähemalt leukeemiatest.

Loe teistest verehaiguste vormidest.