Print

Kroonilise lümfotsüütleukeemia põdemise ajal võib olukord keerukamaks muutuda järgmistel asjaoludel:

 • Autoimmuunsed tüsistused
  • Kuni 25%-l patsientidest tekib olukord, kus häirete tõttu immuunsüsteemi töös hakkab omaenda immuunsüsteem ründama punavererakkusid ja/või trombotsüüte
 • Transformatsioon e. muutumine agressiivsemaks kasvajaks.
  • Väikesel osal KLL haigetest võib haigus muutuda agressiivsemaks kasvajaks – difuusseks B- suurerakuliseks lümfoomiks. Sellist muutumist nimetatakse Richteri sündroomiks.
 • Sagedased infektsioonid.
  • KLLiga patsientidel võib esineda sageli eelkõige tavalisi hingamisteede nakkushaigusi (neelupõletik, bronhiit, kopsupõletik). Mõnikord tekivad ka raskemad infektsioonid.
 • Haigestumine teistesse kasvajatesse.
  • KLL patsientidel on suurem tõenäosus haigestuda teistesse kasvajatesse (näiteks põie-, kopsu-, mao- või kurguvähk).