Print

Mis on kopsuvähk?

Kopsuvähi all mõeldakse kasvajarakkude kontrollimatut kasvamist ühes või mõlemas kopsus. Kopsuvähk tekib aastate või isegi aastakümnete jooksul rakkudes toimuvate muutuste tõttu.

Tihti on vähi tekkepõhjused kombineeritud, osadel juhtudel võib olla tegemist geneetilise eelsoodumusega, millele lisanduvad muud tervist kahjustavad tegurid.

 

Kopsuvähk on sageli esinev haigus

Kopsuvähk on maailma üks levinuimaid ning letaalsemaid vähivorme maailmas.1 Sellesse haigusesse sureb igal aastal rohkem inimesi kui rinna-, jämesoole- ja eesnäärmevähki kokku. Loe lähemalt: Kopsuvähi mitu palet

Igal aastal haigestub Eestis kopsuvähki umbes 800 inimest – 2018. aastal 615 meest ja 260 naist.2 Naiste haigestumine kopsuvähki on tõusnud, meeste seas on haigestumine ja suremus kopsuvähki viimastel aastatel hakanud langema.

Kopsuvähki sureb aastas rohkem inimesi, kui näiteks rinna- ja eesnäärmevähki kokku. Kopsuvähk on meeste hulgas kõige sagedasem ning naiste hulgas sageduselt neljas vähisurma põhjustaja. Suurem osa kopsuvähihaigetest on üle 60-aastased. Eestis suri 2018. a. kopsuvähi tõttu 467 meest ja 178 naist. 3

Nagu teistegi vähihaiguste puhul, parandab haiguse varane avastamine kopsuvähist jagusaamise väljavaateid tunduvalt. Varakult avastatud haiguse korral saavad arstid kasutada ravivõimalusi oluliselt tõhusamalt, kui kaugelearenenud haiguse korral. Kahjuks avastatakse vaid 17% lokaalses staadiumis, 33% lokaalselt/regionaalselt levinud staadiumis ja suurim osa (41%) kaugmetastaasidega.4

Siiani puudub tõhus meetod kopsuvähi varajaseks avastamiseks.

Teksti koostamist konsulteeris dr. Darja Altuhhova

Viited:

1 International Agency for Research on Cancer WHO. Globocan 2020. Available from: https://gco.iarc.fr/today/fact-sheets-cancers
2 Tervise Arengu Instituut. PK10: Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi.
3 Tervise Arengu Instituut. SD21: Surmad põhjuse, soo ja vanuserühma järgi
4 Tervise Arengu Instituut. Kopsuvähi elulemus Eestis paraneb ja järjest enam patsiente saab kirurgilist ravi. Available from: https://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/4617-kopsuvaehi-elulemus-eestis-paraneb-ja-jaerjest-enam-patsiente-saab-kirurgilist-ravi