SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
http://www.regionaalhaigla.ee

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Hematoloogia-Onkoloogia Kliinik
http://www.kliinikum.ee/ho

AS Ida-Tallinna Keskhaigla
http://www.itk.ee

MD Anderson Cancer Center
http://www.mdanderson.org

National Cancer Institute
http://www.cancer.gov

Your Disease Risk
http://www.yourdiseaserisk.wustl.edu

Eesti Vähiliit
Eesti Vähiliit on 1992. aastal Eesti Onkoloogide Seltsi järglasena loodud mittetulunduslik organisatsioon, mille ülesandeks on kaasa aidata vähktõvevastase võitluse ideede ja strateegia väljatöötamisele Eestis, ühendades ühistegevuse esinevaid vorme ühise eesmärgi nimel.
http://www.cancer.ee

Eesti Leukeemia- ja Lümfoomihaigete Liit
Mittetulundusühing Eesti Leukeemia- ja Lümfoomihaigete Liit asutati 2005. aasta oktoobris ning ühendab ja pakub tuge kõigile, keda leukeemia puudutab: leukeemiapatsiente, nende lähedasi, tervishoiutöötajaid ja kõiki kaasamõtlejaid.
http://www.leukeemia.ee

Vähiühing KAEV
Vähiühing KAEV on 17.veebruaril 2007 loodud noorte tööealiste vähipatsientide õiguste eest seismiseks mittetulundusühing, mille liikmeteks võivad olla nii patsiendid kui ka nende toetajad.
vahiyhingkaev@gmail.com

Infot eesnäärmehaiguste kohta leiate siit:
http://www.eesnaare.ee

Terviseinfo
http://www.terviseinfo.ee

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
Organisatsioon on loodud juba 1992. aastal eesmärgiga aidata vähihaigeid lapsi ning nende vanemaid. EVLVL koondab vähihaigete laste vanemaid, kellel on soov aidata ning teavad, millest räägivad.Hädasolijate vajadused ei ole piiridesse seatavad, ei saagi olla, seetõttu ei ole jäigad ka meie organisatsiooni tegevussuunad. Kõik lähtub eelkõige abivajajate soovidest!
https://www.vahilapsed.ee

MTÜ Meeta
on üle-eestiline heategevuslik mittetulundusühing, mille eesmärkideks on kaugelearenenud ehk metastaseerunud rinnavähiga (MRV) patsientidele parima võimaliku elukvaliteedi ja toimetuleku tagamine ja MRV patsientide esindamine.
http://meeta.ee/