Print

On tõsiasi, et “vähihaiges peres” elatakse suuresti haige lapse tingimuste kohaselt, teiste pereliikmete õigusi eirates. Pereema upub peamiselt haige lapse eest hoolitsemisse ja teised pereliikmed tulevad toime nii, nagu parajasti suudavad…

Lapse haigestumine on vanematele alati raske ja hingemattev kogemus. Paljud vanematest haigestuksid pigem ise. Sageli äratab lapse haigestumine vanemates süütunded, kui nad ka mitte kuidagi ei oleks suutnud lapse haigestumist ennetada.

Kui laps haigestub, on oluline mõista, et laps elab oma elu. Lapse haigus ei ole vanemate süü. Haigus on osa lapse ja tema vanemate tegelikkusest, millega tuleb leppida. Isegi kui lapse haigus on ravimatu, on lapsel ja tema vanematel oma aeg üheskoos elamiseks.  On tähtis, et hoolimata haigusest võiks laps saada võimaluse elada nii tavalist ja mitmekülgset elu kui võimalik. Lapse haigus paneb proovile ka vanemate omavahelised suhted. Vanemate viis väljendada oma muret ja ahistustunnet võib olla erinev ning nii võib juhtuda, et vanemate vahele kasvab rasketes olukordades mõistmatuse müür.  Vahel võivad rollid, mille vanemad lapse eest hoolitsemisel omaks võtavad, olla väga erinevad. Nii võib juhtuda, et haige lapse eest hoolitsemine jääb ühe vanema õlule, kuna teine neist matab enda mure eest kiirete tööülesannete alla. Selle ettekäändeks võidakse tuua asjaolu, et üks vanematest on ju alati pere eest hoolitsenud, kui majanduslik toimetulek ja tööle keskendumine ongi alati olnud teise ülesandeks. Vahel võib juhtuda, et üks vanematest “vallutab” kogu ala, mis on seotud haige lapse eest hoolitsemisega ning sulgeb kogu ülejäänud pere sellest väljapoole.

Kui haigestub laps, on oluline, et mõlemad vanemad võtavad omalt poolt osa lapse eest hoolitsemisest, aga ka et neil oleks piisavalt aega omavahelisteks jutuajamisteks, teineteise ning ülejäänud pereliikmete mõistmiseks ja toetamiseks.

On oluline osutada piisavat tähelepanu ka pere ülejäänud lastele. Teised lapsed võivad kergesti jääda hüljatuks, kui vanemate tähelepanu ja hoolitsus keskendub vaid haigestunud lapsele. Teiste lastega peaks kindlasti rääkima asjadest, mis puudutavad haigust ja haiguse poolt põhjustatud muret ning hirme. On hea rääkida teistele lastele, et isegi kui käesoleval ajahetkel keskendub vanemate tähelepanu ning hoolitsus haigele lapsele, armastatakse kõiki pere lapsi võrdselt ja et nad on oma vanematele võrdselt tähtsad.

 

Loe ka: Kui lapsel on vähk – sagedasemad küsimused