Print

Enamasti rakendatakse nendel haigetel keemia- ja/või kiiritusravi.

Teatud juhtudel (harva) rakendatakse ka bioloogilist ravi monoklonaalsete antikehadega või luuüdi siirdamist.