Print

Lapse tõsine haigus on raske ja traumeeriv kogemus nii lapsele endale kui ka tema perele.

Vähk on haigus, mille suhtes on meil kõigil palju hirme ja eelarvamusi. Siiski on vähktõbi üks haigus mitmetest kroonilistest haigustest ja sageli ka ravitav. Täiendades teavet haiguse kulgemise ja ravi kohta, loodame vanemate ja haige lapse masendust veidi leevendada. Ravi võimalused on viimastel aastatel paranenud ja üha rohkem lapsi suudetakse tagasi elule võita. Tutvunud nende algteadmistega, saab teil olema kergem täpsustada oma küsimusi lapse haiguse käekäigu ja ravi kohta, sest ravi on tõepoolest keerukas ja pikaajaline. Püüame siin anda lühivastuseid, selgitusi ja soovitusi nendele küsimustele, milliseid meile – arstidele ja med-õdedele – kõige sagedamini esitatakse.
Loodetavasti saate sellest lühiülevaatest algteadmisi ka oma lapse haigusest ja kindlasti tekib teil  terve rida uusi täpsustavaid küsimusi. Lapse põhiliseks toetajaks on ta vanemad ja lapsega tuleb rääkida haigusest väga avameelselt, seda tasemel, millest nad aru saavad. Ärge kunagi kartke esitada arstile või ravi tegevale õele teid huvitavaid, ka „näivalt rumalaid“ küsimusi. Ergutage lapsi rääkima oma haigusest ja vaevustest.
Loodame, et ühiselt lävides ja vesteldes  saame leida  vastuseid kõigile teie ette kerkivatele probleemidele.