Print

Vähihaige elukvaliteedi hoidmine

Vähipatsientidel esineb haiguse eri staadiumites erinevaid haigusnähtusid, mida jaotatakse järgmiselt

  • vähkkasvajast tulenevad haigusnähud
  • vähi siiretest teistesse elunditesse tulenevad haigusnähud
  • üldised haigusnähud (nt kaalulangus ja palavik), mis tulenevad kasvajarakkude toodetud mürgistest ainetest
  • keemiaravist või kiiritusravist tingitud kõrvalnähud

Vähihaigete jaoks on oluline säilitada hea üldseisund ja elukvaliteet. Heas füüsilises vormis haige, kellel muid haigusi ei ole, talub ravist põhjustatud kõrvaltoimeid paremini. Kerge liikumine, mitmekülgne toit ja piisav puhkus on väga tähtsad ka vähihaige psüühilise heaolu seisukohast.

 Sümptomeid ja valusid leevendav ravi

Korralist vähiravi toetav, haigusnähtusid ja valu leevendav ravi on väga oluline, et parandada haige elukvaliteeti. Sümptomaatilise ravi  hulka kuuluvad näiteks valu, võimaliku iivelduse ja oksendamise ravi.

 Toetusravi

Vähist tulenevate sümptomite leevendamisele ja vähihaige elukvaliteedi hoidmisele suunatud ravi nimetatakse toetusraviks.

Toetav ravi on vajalik siis, kui vähk on arenenud juba nii kaugele, et selle levikut ei saa enam piirata. Vähihaige üldseisund võib olla nii nõrk, et ta ei suuda enam vähiravi taluda. Vastavalt tänapäeva arusaamadele on elukvaliteedi hoidmine kaugelearenenud vähihaiguse puhul väga oluline. Toetusravis keskendutakse haigusest põhjustatud sümptomite ja vähiraviga seotud hingeliste ning sotsiaalsete probleemide leevendamisele.

Kodune toetusravi on mõeldud vähihaigetele, keda ei ole enam võimalik terveks ravida, kuid kelle vaevusi kergendatakse, kelle peret toetatakse ja kellel on võimalik (kui haige ja tema omaksed soovivad) oma elu lõpp-periood mööda saata kodus. Loe täpsemalt koduse toetusravi kontaktidest: https://www.toetusravi.ee

Hingeline tugi

Kui vähi diagnoos on kinnitatud, võtke endale aega, et haiguse olemus selgeks teha, töö- ja pereasjad uue olukorraga kohandada ning raviplaanid koos raviarstiga hoolikalt läbi arutada.

Lubage endale tundeid välja näidata.  Nii hirm, lein, viha kui süütunne on haigestumisega seoses täiesti normaalsed tunded.

Tervislik toitumine ja liikumine toetavad üldist heaolu. Ka haigusest ja selle ravivõimalustest arusaamine võib haige ja tema lähedaste olukorda parandada.