Print

Koostanud: dr. Sandra Kase, onkoloogia arst-resident, TÜK, September 2021

Pärasool on inimese seedetrakti lõpposa.
Rektum on umbes 12-17cm pikkune jämesoole osa, mis järgneb jämesoole sigmasooleks nimetatavale osale ning lõppeb päraku ehk aanusega.

 

Soolevähid on nii maailmas kui ka Eestis meeste ja naiste seas haigestumuselt kolme sagedasema kasvajapaikme hulgas.

Eestis diagnoositi 2018.aastal kokku 353 pärasoolevähi esmasjuhtu – patsientidest 188 olid mehed ning 165 naised. Haigestutakse enamasti üle 50-aasta vanuselt, kuid kuni 10% haigestunutest on ka nooremad.

Kuna soolevähk on üks sagedasemaid kasvajapaikmeid, on jämesoolevähk ka üks kolmest riiklikul tasandil skriinitavast vähipaikmest Eestis.

Alates 50. eluaastast on soovitatav kontrollida peitverd väljaheiteproovis. Patsiente, kellel on perekondlik anamnees soolevähi osas on soovitav kontrollida juba varasemas eas ning vajadusel teha ka lisauuringuid.

 

Viited:

M.; ZM-LM, Härmaorg P.; Innos K. Vähihaigestumus Eestis 2018. Tervise Arengu Inst 2021: https://tai.ee/et/valjaanded/vahihaigestumus-eestis-2018.

Cervantes A, Marcia Hall, Karamouzis M V., Tabernero J. Gastrointestinal Tract Tumours, Essentials for Clinicians, ESMO press. n.d.

NIEDERHUBER JE, ARMITAGE JO, KASTAN MB, DOROSHOW JH, TEPPER JE. Abeloff’s Clinical Oncology, 6th Edition. 2020.