Print

Kasvaja diagnoosimiseks kasutatakse erinevaid uurimismeetodeid ja nende valik sõltub patsiendi kaebustest ning kasvaja asukohast. Tavaliselt on tegemist piltkuvastumeetodiga, mis ilmestab kasvaja asukoha ja levikuga seonduvat ning kasvaja koematerjali uuringuga, mis iseloomustab täpsemalt kasvaja tüüpi.

Sarkoomid võivad areneda mistahes kehapiirkonnas, kõige sagemini on selleks üla- ja alajäsemed või kehatüvi.

Seega võivad esimesteks diagnostilisteks uuringuteks olla ultraheli uuring või röntgeniülesvõte.

Informatiivsemad ning ülevaatlikumad uuringud, millega hinnata kasvaja täpsemat suurust, asukohta ning levikuulatust on kompuutertomograafiline uuring (sagedasti kasutatakse lühendit KT) või/ja magnetresonantsuuring (lühendatult MRT).

KT- ja MRT-uuringud on vajalikud haiguse levikuulatuse ehk staadiumi määramiseks, andes samaaegselt informatsiooni ka kasvaja raviks rakendatavastest võimalustest. 

Positronemissiooni tomograafiat (ehk PET)-uuringut ja luude stsintigaafiat võidakse kasutada neil patsientidel, kellel kasvaja algkolle või täpne levikuulatus jääb KT-või MRT-uuringul ebaselgeks või patsientidel, kellel on kahtlus kasvaja taastekkele ehk retsidiivile.

Kasvaja kahtluse korral on vajalik saada proovitükk ehk biopsia kasvajakoest. Biopsia saadetakse histoloogilisele (mõnikord nimetatakse ka morfoloogilisele) uuringule, mis on äärmiselt oluline kasvaja diagnoosi kinnitamiseks. Ühtasi aitab see uuring täpsustada kasvajarakkudele iseloomulike omadusi, mis omakorda hõlbustab raviotsuste tegemist. Biopsia võetakse võimalusel kasvaja algkoldest, mõningatel juhtudel ka metastaasikoldest või suurenenud lümfisõlme(de)st. Millise meetodiga on proovitüki materjal võimalik saada sõltub kasvaja asukohast.

 

Viited:

  1. Casali PG, Abecassis N, Bauer S, Biagini R, Bielack S, Bonvalot S, et al. Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO-EURACAN Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2018;29:iv51–67. https://doi.org/10.1093/annonc/mdy096.

 

​​Koostanud: dr. Sandra Kase, onkoloogia arst-resident, TÜK, august 2021