Print

Laste pahaloomuliste kasvajate põhiravi on keemiaravi ja enamasti madalama haigusriski korral tagab see ka lapse tervistumise. Mitmete kõrgriski haigusvormide korral ja nendele lastele, kellel haigus pärast ravi uuesti taastub e. retsidiveerub, on alternatiivseks ravivõimaluseks ka luuüdi siirdamine. Leukeemiate ravis on selleks doonorluuüdi e. allogeenne siirdamine. Teiste haigusvormide korral saab vajadusel kasutada selleks lapse enda luuüdi, s.o. autoloogne siirdamine. Luuüdi transplantatsiooni abil saab eelnevalt keemiaravi saanud lapse luuüdi taasasustada tervete vererakkudega.