Print

Tavaliselt tekitab haigestumine vähki väga tugeva muutuse elu kõigis valdkondades. Tõsine haigus ja selle ravi raskus mõjutavad nii füüsiliselt kui psüühiliselt ka seksuaalset identiteeti ning meie minapilti naisena ja mehena. Haiguse poolt põhjustatud kriis on tuntav kogu pere elus ning võib tekitada probleeme paarisuhtes.

Haigusest põhjustatud probleemid seksuaalsuse vallas on üpris tavalised, kuid nendest rääkimine võib olla väga ja väga raske. Oma hoiakute ja normidega mõjutab meid siinkohal meie kultuuris omaksvõetu ning seda kuni tõdemuseni, et murettekitavatest probleemidest vaikimine tundub kergem kui nendest rääkimine. Ometi on seksuaalsus üks inimese põhivajadustest ja sellele on õigus igaühel meist. Seksuaalsusega seotud probleemid mõjutavad tõenäoliselt inimese elu kui tervikut. Seksuaalsust ja inimsuhteid puudutavate probleemide lahendamise põhieelduseks on avatus ja murettekitavatest asjadest rääkimine.

Käesoleva kirjutise eesmärgiks on julgustada vähihaiget ja tema lähedasi avameelsetele jutuajamistele seksuaalsust ja paarisuhteid puudutavates küsimustes. Teiseks eesmärgiks on julgustada inimesi oma probleemidega seotud küsimustele vastuste saamiseks pöörduma abi ja teabe saamiseks raviasutuse personali ja teiste spetsialistide poole. Alljärgnevalt arutletakse seksuaalsuse üle ning selle üle, kuidas vähk võib mõjutada seksuaalsust.