Rinnavähki ravitakse mitmete meetoditega. Nende hulka kuuluvad

 • kirurgiline ravi
 • rinda säilitav lõikus
 • mastektoomia
 • keemiaravi
 • kiiritusravi
 • hormoonravi
 • bioloogiline ravi

Nende ravimeetodite eesmärk on vähist terveks ravida ja/või haiguse levikut piirata ning haigusnähtusid leevendada.
Ravi edukust mõjutavate faktorite hulka kuuluvad:

 • kasvaja tüüp, suurus ja kasvukiirus
 • haaratud lümfisõlmede arv
 • östrogeeni retseptorite ja epidermaalse kasvufaktori retseptorite(HER2) staatus

Kiiritusravi rinnakasvajate korral

Teksti on koostanud dr Rena Tiigi

15.12.2016

Kiiritusravi, nii nagu kirurgia, keemiaravi, bioloogiline ravi ja hormoonravi kuulub rinnakasvajate ravikompleksi.

Ravi eesmärgiks on vältida kasvaja taasteket rinnas ja levikut regionaalsetes lümfiteedes.

Rinnakasvajate puhul on kasutusel nii väliskiiritusravi kui koesisene kiiritusravi.

Kiiritusravi valik ja ravi kestus sõltub:

 • teostatud operatsioonist (osaline või täielik rinna eemaldamine),
 • kasvaja leviku ulatusest (lümfisõlmede haaratus või mitte),
 • operatsioonijärgsest kasvaja histoloogiast,
 • patsiendi vanusest,
 • sellest, kas on tegemist parema või vasema rinna kasvajaga .

Kasvajavastaseks raviks kasutatakse väliskiirituse korral ioniseerivat kiirgust, suure energia ja läbitungimisvõimega footoneid (elektromagnetiline röntgenkiirgus) ja väiksema läbitungimisvõimega elektrone (β – kiirgus).

Koesiseseks raviks kasutatakse  radioaktiivset  isotoopi Iriidium-192.

Kiiritusravile eelneb alati ravi planeerimine ehk kompuuter, mis on vajalik kiiritusravi sihtmahu määramiseks. Asendi fikseerimiseks kasutatakse nn. rinnaalust, käed üle pea ja ülakeha veidi tõstetud, et tagada patsiendile mugav asend ravi ajal.

Tagamaks alati ühte ja sama asendit raviprotseduuride ajal, märgitakse nahale (tätoveeringud) väikesed punktid.