kasvaja.net

Rinnavähi ravi

Rinnavähi ravimeetodid

Rinnavähi ravi on multimodaalne, see tähendab, et ravi võib koosneda mitmetest erinavatest ravimeetoditest. Milline meetod on iga konkreetse haigusjuhu raviks parim, otsustab ravimeeskond (kuhu kuuluvad rinnakirurg, keemia- ning kiiritusraviarst, patoloog, radioloog, jne) koos patsiendi ja vahel ka patsiendi lähedasega.

Multimodaalse ravi meetodid on:

Parema ravitoime saavutamiseks kombineeritakse bioloogilisi ravimeid omavahel ja/või keemia- ning hormoonravimitega.

Multimodaalse ravi eesmärk on vähist terveks ravida ja/või haiguse levikut piirata ning haigusnähtusid leevendada.

Ravi edukust mõjutavad faktorid

Ravi edukust mõjutavate faktorite hulka kuuluvad: