Print

Pea- ja kaelakasvajad on sageduselt seitsmes enimdiagnoositud kasvajapaige maailmas ning kokku moodustavad need patsiendid umbes 8% kõikidest vähki haigestunutest. Kuigi peamised riskifaktorid pea- ja kaelakasvajatesse haigestumiseks on sarnased, on piirkonniti täheldatavad erinevused nii haigestumustrendide kui ka elulemuse vahel.

Pea- ja kaelakasvajate esinemissagedus kasvab järjepidevalt ja eeldatavasti kasvab see 2030.aastaks 30% (s.t 1,08 miljonit uut haigestumist aastas).1

Eestis diagnoositi 2017.aastal meeste seas 131 pea- ja kaelakasvaja esmast haigusjuhtu, ning naistel 49 juhtu.2

 

Ehkki peamiseks riskifaktoriks pea- ja kaelakasvajatesse haigestumisel on suitsetamine, ei ole suitsetajate osakaalu vähenemine Eestis toonud kaasa ootuspärast haigestumuse langust, mis viitab inimese papilloomviiruse (HPV)-ga seotud kasvajate haigestumise tõusule.

Uuringute andmete järgi ei ole Eesti pea-ja kaelakasvajatesse haigestumuselt maailmas esirinnas, kuid probleemiks on Eesti patsientide kõrge suremus ning lühike elulemus võrdluses teiste riikidega ning seda hoolimata modernsetest ravivõtetest ja arstiabi kättesaadavusest.

Allikas: Head and neck squamous cell carcinoma; Daniel E. Johnson,Barbara Burtness, C 1. René Leemans, Vivian Wai Yan Lui, Julie E. Bauman Jennifer R. Grandis Nature Reviews Disease Primers volume 6, Article number: 92 (2020)

Pea ja kaela skvamoosrakulise kartsinoomi avaldumuse hinnangulised standarditud vanuskordajad (ASR) maailmas on näidatud meeste ja naiste kohta kokku. Andmed on pärit rahvusvahelise vähiuuringute instituudi GLOBOCAN 2018. aasta väljaandest. Kaart loodi GLOBOCANi veebilehekülje kaarditööriista abil, valides vähipaikmeteks „hypopharynx“ (alaneel), „larynx“ (kõri), „lip, oral cavity“ (huul, suuõõs), „nasopharynx“ (ninaneel) ja „oropharynx“ (suuneel).

Viited:

  1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2018;68:394–424. https://doi.org/10.3322/caac.21492.
  2. Ferlay J, Ervik M, Lam F, Colombet M, Mery L, Pineros M  et al. Global Cancer Observatory. International Agency for Research on Cancer. Cancer Today Multibars 2018. https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-multi-bars (accessed May 22, 2020).