fbpx
Täppisonkoloogia

ravi, mida teostatakse lisaks esmasele ravimeetodile, et suurendada esmase ravi efektiivsust. Adjuvantravi kasvaja korral on enamasti kirurgiline ravi, millele järgneb keemiaravi või kiiritusravi, et vähendada kasvaja taastekke riski

kasvaja.net