fbpx
Täppisonkoloogia

Otsingutulemused: Kas iiveldust ja oksendamist saab vältida?

…osaline remissioon – kui ravi tagajärjel kasvaja väheneb rohkem kui poole võrra esialgsest suurusest. Vähene ravivastus ehk vähene remissioon – kui ravi tagajärjel kasvaja väheneb, kuid moodustab endiselt poole oma…

…MRT (magnettresonantstomograafia). Lõpliku diagnoosi püstitamiseks on siiski vaja võta proovitükk. Kui proovitükk on vähi suhtes positiivne, siis vastavalt vähi agressiivsusele, PSA väärtusele ja kliinilise staadiumile jagatakse patsiendid erinevatesse riskigruppidesse: madal,…

…valgud, mida on võimalik kasutada märklauana. Bioloogilised ravimid e. monoklonaalsed antikehad seonduvad nende valkudega ja hävitavad kasvajaraku. KLL ravis on praegu kasutusel kaks sellesse gruppi kuuluvat ravimit – rituksimab ja

kasutatav bioloogiline ravim, angiogeneesi inhibiitor, pidurdab kasvaja sees ja ümber asuvate veresoonte kasvu, mille tulemusena jääb kasvaja ilma verevarustusest, mis on vajalik tema kasvamiseks ja levimiseks.Kliinilised uuringud soolevähi ravis on…

Teatud faktorite alusel nagu kasvaja histoloogiline tüüp; haige vanus, üldseisund, LDH ja hemoglobiini tase veres, haiguse levik lümfisõlmedest välja ja haiguse staadium, on võimalik määrata nn. prognoosi indeks (IPI –…

…teile abiks olla ka sotsiaaltöötaja, õed ja teised ravimeeskonna liikmed. Kas minu kasvaja on levinud kusepõiest väljapoole? Millises staadiumis on kasvaja ja mida see minu puhul tähendab? Millised ravivalikud mul…

…erinevad kasvaja koetüübid käituvad erinevalt. Mõned kasvaja koetüübid on agressiivsema haiguskuluga – annavad sagedamini retsidiive ja alluvad halvemini ravile. Kas haigele on olnud või ei ole olnud võimalik teha kompleksravi…

ja teised ravimeeskonna liikmed. Kas minu kasvaja on levinud neerudest väljapoole? Millises staadiumis on kasvaja ja mida see minu puhul tähendab? Millised ravivalikud mul on? Millist ravi te soovitaksite ja

…hormoonide taset vereanalüüsides. Endokriinsete kasvajate ravi Healoomuliste endokriinsete kasvajate ravimeetodid on jälgimine ja/või operatsioon. Halvaloomulise endokriinse vähi ravi sõltub kasvaja tüübist, aga tavaliselt hõlmab see operatsiooni, keemiaravi ja kilpnäärme vähi…

kasvaja.net