kasvaja.net

Kui suur on teie risk kogeda iiveldust

Keemiaravi ajal

Oluline on teada, et kõik keemiaravi saavad vähihaiged iiveldust ei tunne.

On terve hulk asjaolusid, millest sõltub, kas keemiaravi ajal iiveldus tekib või ei teki. Need asjaolud ehk riskifaktorid on ühest küljest seotud patsiendi endaga, teisest küljest aga keemiaravi iseloomuga.

Vähihaige endaga seotud riskifaktorid

Suurema tõenäosusega kogevad keemiaravi korral iiveldust ja oksendamist need, kes

Peale selle ei koge iiveldust ja oksendamist suurema tõenäosusega need, kes on aastate jooksul krooniliselt alkoholi tarvitanud.

Keemiaraviga seotud riskifaktorid

Kui samaaegselt saadakse nii keemia- kui kiiritusravi, võib tõenäosus kogeda iiveldust ja oksendamist olla suurem.

Kiiritusravi ajal

Oluline on meeles pidada, et kõikidel kiiritusravi saavatel inimestel iiveldust ei teki.

On olemas hulk asjaolusid, millest sõltub, kas kiiritusravi ajal tekib iiveldus või seda ei teki. Need asjaolud ehk riskifaktorid on ühest küljest seotud patsiendi endaga ning teisest küljest kiiritusravi iseloomuga.

Vähihaige endaga seotud riskifaktorid

Suurema tõenäosusega kogevad kiiritusraviga seotud iiveldust ja oksendamist need, kes

Ravi iseloomuga seotud riskifaktorid