KLL ravi valik sõltub haiguse staadiumist, sümptomide olemasolust, üldisest tervislikust seisundist ja ka patsiendi eelistustest (kas suukaudne või veenisisene).

Varases staadiumis krooniline lümfoidne leukeemia reeglina ravi ei vaja. Kliiniliste uuringutega on tõestatud, et ravi alustamine KLL varases staadiumis ei pikenda elu, küll aga tekitab raviga seotud riskid, mis antud olukorras ei ole põhjendatud. Varases haigusstaadiumis patsient jääb jälgimisele hematoloogi juures, mis tähendab, et arst määrab regulaarsed kontrollajad mõnekuulise intervalliga. Ootamine ei muuda haigust ravile vähemtundlikuks. Kolmandik kõikidest haigetest ei hakka kunagi KLL ravi vajama.

Keskmises ja kaugelearenenud staadiumis haigus vajab enamasti ravi.

Ravivõimalused tänapäeval on järgmised:
  • Kemoteraapia ehk keemiaravi. Need ravimid hävitavad eelkõige kasvajarakke. Ravi on võimalik teha veenitilguti kaudu või tarvitada tablettidena. Olenevalt olukorrast võib ravi teha ühe preparaadiga või kasutada kombinatsiooni mitme ravimiga. Sagedasemad kõrvaltoimed ravi ajal on väsimus, vererakkude ajutine vähenemine ja kõrgem infektsioonirisk. Ravi toimub enamasti kuuridena, mille vahel on aeg taastumiseks. KLL ravis kasutatavad keemiaravimid reeglina ei põhjusta juuste väljalangemist.
  • Bioloogiline ravi. Need ravimid on välja töötatud selliselt, et suudavad eristada kasvajarakke normaalsetest rakkudest. KLL rakkude pinnal on erilised valgud, mida on võimalik kasutada märklauana. Bioloogilised ravimid e. monoklonaalsed antikehad seonduvad nende valkudega ja hävitavad kasvajaraku. Sagedasemad kõrvaltoimed on palavik ja külmavärinad ravi alustamisel ning kõrge infektsioonirisk ravikuuride ajal või järel. Bioloogilisi ravimeid võib kasutada üksikult või kombinatsioonis keemiaraviga.
  • Vereloome tüvirakkude siirdamine. Selle ravimeetodi korral, mida varem nimetati luuüdi siirdamiseks, kasutatakse väga tugevat keemiaravi, mis hävitab patsiendi vereloome, kus toodetakse „vigaseid“ rakke s.t. KLL lümfotsüüte. Seejärel tilgutatakse patsiendile veeni kaudu terve inimese vereloomerakud e. tüvirakud, mis leiavad tee luuüdisse, hakkavad seal paljunema ning taastub normaalne veri. „Mini“ transplantatsioon on analoogne protseduur, kuid kasutatakse väiksemaid keemiaravi doose. Vereloome tüvirakkude siirdamine on praegu ainuke ravimeetod, millega on võimalik KLL-st terveks saada. Vereloome tüvirakkude siirdamist kaalutakse siis, kui muud ravivõtted on edutud.

Kliinilised uuringud

Ravimite kliinilised uuringud testivad uusimaid ravimeid või olemasolevate ravimite erinevaid kombinatsioone või uutmoodi ajastamist. Tuleb silmas pidada, et need meetodid annavad teile lisavõimaluse haiguse mõjutamiseks, kuid ei anna garantiid tervistumiseks. Küsige oma arstilt, kas praegu on toimumas teile sobiv ravimuuring.

Olulised küsimused, millele praegu arstid kogu maailmas otsivad vastust:

  • Kas kõrge riskiga KLL korral on abi varasest ravi alustamisest?
  • Kas olemasolevate ravimite või uute ravimite uued kombinatsioonid võimaldavad edukalt, kuid talutavate kõrvaltoimetega ravida eakaid või oluliste kaasuvate haigustega patsiente?
  • Kas mõne muu kasvaja ravis kasutatavad ravimid sobiksid ka KLL raviks?