Küsimused Teie diagnoosi kohta

Mis tüüpi rinnavähk mul on?

Mis staadiumis on mu vähk ja kuidas see mõjutab mu raviplaani?

Kuidas erineb varajase staadiumi rinnavähk metastaatilisest rinnavähist?

Kas minu kasvajat on HER2 suhtes testitud?

Kui jah, kas minu vähk on HER2-positiivne?

Kas minu vähk on hormoonretseptor-positiivne?

Küsimused ravi kohta

Millised on minu ravivõimalused?

Kas ma peaksin saama mitut ravi?

Kui kaua ma peaksin seda ravi saama?

Kuidas ma tean, et see ravi toimib?

Milline on tõenäosus, et mu vähk pärast ravi tagasi tuleb?