Kirurgia on varajases neeruvähi staadiumis esmavalikuks. Loe edasi

Medikamentoosne ravi
Kaugelearenenud ehk metastaatilise neeruvähi ravis teostatakse lisaks kirurgiale ka medikamentoosset ravi. Metastaatilise vähi ravi põhiline eesmärk on elupäevade pikendamine säilitades samaaegselt võimalikult hea elukvaliteet – viimastel aastatel on see ka lõpuks võimalikuks saanud tänu uutele ravimitele. Loe edasi

Kiiritusravi
Kiiritusravi ei oma neeruvähi ravis erilist tähtsust, kuna neeruvähi rakud pole kiiritusele vastuvõtlikud, küll aga hävitab kiirgus tervet neerukude.

Mõningatel juhtudel kasutatakse kiiritust toetava ravina metastaatilise neeruvähi korral, selleks et vähendada siiretest tekkivat valu (nt. luumetastaasid) või muid vaevuseid.

Keemiaravi
Neeruvähi ravimisel ei ole keemiaravi tõhus ning seetõttu seda ei kasutata.